خدمات

با توجه به رشد سریع شرکت‌های فعال در عرصه بیمه و نیاز روزافزون آنها به برخورداری از کارکنان و نمایندگانی مسلط به دانش بیمه و توانمند در استفاده از “سامانه جامع بیمه‌گری فناوران” و نیز فقدان مرجع آموزشی مناسب در این زمینه و در جهت ارتقاء این آموزش‌ها، شرکت کارانگر با التزام به شعار “آموزش کارا-نگرش پویا” می‌کوشد با بهره‌گیری از متخصصان حوزه بیمه و فناوری اطلاعات نگرشی ژرفتر به نیازهای شرکت‌های بیمه داشته باشد و با ارائه خدمات آموزشی متنوع بیمه‌ای نقش حلقه مفقوده آموزش‌های نظری و کاربردی در صنعت بیمه را ایفا نماید. به منظور افزایش تاثیرگذاری در ارتفای دانش و مهارت کارکنان و نمایندگان شرکت‌های بیمه و افزایش کارایی ایشان، کارانگر ارائه این خدمات را در دستور کار خود قرار داده است.

آموزش حضوری

با توجه تقاضای زیاد و اهمیت ویژه دوره‌های آموزش حضوری برای شرکت‌های بیمه، شرکت کارانگر توجهی خاص به کیفیت انجام این شیوه آموزشی دارد. بدین منظور این شرکت ضمن جذب و بکارگیری مدرسان برجسته، با تجربه و کارآزموده، فضای آموزشی و امکانات کمک آموزشی مطلوبی را جهت افزایش اثربخشی دوره‌های حضوری و رضایتمندی آموزش گیرندگان و شرکت‌های بیمه، فراهم نموده است. تا از این طریق ضمن ارتقا دانش بیمه‌ای و مهارت بکارگیری نرم‌افزار جامع سیستم بیمه در مخاطبان، کارایی ایشان در انجام عملیات بیمه‌گری را افزایش دهد. آموزشهای حضوری کارانگر بر پایه استانداردهای آموزشی و با ساختاری هماهنگ ارایه می‌شوند. تمامی مدرسین کادر آموزشی کارانگر دارای تجارب عملی مؤثر بوده و محوریت آموزش آنان افزایش مهارت‌های کاری فراگیران است. دوره‌های آموزشی در سایت مشتری یا سایر مراکز آموزشی قابل برگزاری می‌باشند. همچنین کلاس‌های "آنلاین مجازی راه دور" به درخواست شرکت‌های بیمه و یا به صلاحدید شرکت کارانگر برای کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های بیمه قابل برگزاری است. در عین‌حال، پایه ریزی دوره های جدید بر اساس درخواست کارفرما قابل انجام است.

تعیین سطح و ارائه گواهینامه

همواره سنجش دانش و مهارت آموزش گیرندگان پس از برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آموزش ارائه شده در انجام بهتر عملیات بیمه‌ای توسط کاربران، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر شرکت بیمه می‌باشد. شرکت «کارانگر» با درک اهمیت این موضوع، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون‌های استاندارد ارزیابی دانش و مهارت‌های تخصصی کاربران سامانه جامع بیمه به صورت تئوری و عملی (شبیه‌سازی سامانه جامع بیمه) نموده است و به پذیرفته‌شدگان آزمون، تحت لیسانس شرکت فناوران اطلاعات خبره، گواهینامه معتبر کاربری ارائه می‌نماید. بر این اساس، شرکت «کارانگر» صلاحیت و مهارت کاربران دارنده این گواهینامه‌ها را تأیید نموده و شرکت‌های بیمه می‌توانند نسبت به تخصص و توانمندی این افراد در کاربری سامانه جامع بیمه، اطمینان حاصل نمایند.

مشاوره و نیازسنجی

شرکت «کارانگر» با برخورداری از کارشناسان و مشاوران متخصص و با تجربه در زمینه آموزش بیمه، نیازهای آموزشی هر شرکت بیمه را شناسایی می‌نماید و دوره‌های آموزشی عمومی، پایه و تخصصی ویژه کارکنان آن شرکت را در سطوح مختلف بر اساس سرفصل‌های استاندارد، طراحی و پیشنهاد می نماید. ارائه راهکارهای آموزشی تخصصی، علاوه ‌بر افزایش اثربخشی دوره‌های آموزشی، سبب کاهش زمان و هزینه‌های آموزش کارکنان در شرکت‌های بیمه می‌گردد.