فروش محصولات آموزشي مفاهيم بيمه همراه با تخفيف اولين عرضه ي محصولات آغاز شد

تاریخ انتشار: 1398/04/29

شرکت کارانگر فناوران خبره طي فعاليت چند ساله اخير خود نياز سنجي هاي لازم درحوزه ي آموزش نرم افزار و علوم بيمه اي را به خوبي انجام داده و گواه آن همکاري قريب به اتفاق شرکت هاي بيمه با اين شرکت بوده است. از جمله محصولات آموزشي تهيه شده طي يکسال اخير که با زحمات فراوان توام بوده، فيلم هاي آموزشي مفاهيم بيمه در کليه رشته ها مي باشد که مي توانيد در قسمت محصولات سايت به چند و چون آن بپردازيد. لذا چکيده اي از اطلاعات محصولات قابل عرضه بشرح زير مي باشد.
نام محصول رشته ها جمع ساعت قيمت (ريال)
اصول و کليات اصول بيمه، حقوق بيمه، مديريت ريسک 5:30 800,000
بيمه هاي اموال باربري، آتش سوزي، خودرو، مهندسي 11 1,300,000
بيمه هاي اشخاص عمر و سرمايه گذاري، درمان، عمر و حادثه 4 800,000