راه اندازي سيستم آموزش از راه دور (مجازي و يا آنلاين)

تاریخ انتشار: 1396/05/25

بدينوسيله باطلاع مي رساند شرکت کارانگر فن آوران خبره در جهت تکميل روش هاي آموزشي خود در ماه جاري اقدام به راه اندازي سيستم آموزش از دور (مجازي و يا آنلاين) نموده تا با اين روش در مسير آموزش هاي غيرحضوري با هدف آرامش هرچه بيشتر و صرفه جويي در زمان فراگيران گامي برداشته باشد. ضمنا در اين راستا شرکت کارانگر فن آوران خبره، کليه مراحل مربوط به اين آموزش ها از جمله جلسات رفع اشکال، بارگذاري مطالب شامل فايل هاي متني، صوتي و ويدئويي، آزمون و تالارهاي گفتگو را از همين طريق دنبال خواهد نمود. لذا کليه شرکت هاي بيمه مي توانند از طريق اين امکان در اين مجموعه نسبت به آموزش سيستم بيمه اي فن آوران به کاربران خود در سراسر کشور اقدام نمايند.